ร้านค้านี้มีความน่าเชื่อถือสูง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจร้านค้านี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่ามีบริการที่ดี[[[ ร้านค้านี้ได้ส่งเอกสารบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนแล้ว ]]] 
           
 

สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 18/04/2011
แก้ไขล่าสุด 07/08/2013
ผู้เข้าชม 14,965,856
สินค้าทั้งหมด 858


หมวดหมู่สินค้า ( 858 )

CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง (662)
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   CD-ROM อนุบาล CD-ROM อนุบาล
   CAI อนุบาล CAI อนุบาล
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระภาษาไทย CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระภาษาไทย
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระภาษาต่างประเทศ CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระภาษาต่างประเทศ
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระคณิตศาสตร์ CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระคณิตศาสตร์
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระวิทยาศาสตร์ CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระวิทยาศาสตร์
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระสังคมศึกษา CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระสังคมศึกษา
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระสุขศึกษาและพลศึกษา CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระศิลปะ CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระศิลปะ
   CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ CAI + แผนหลักสูตรเก่า สาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย สุขศึกษา CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย สุขศึกษา
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย เคมี CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย เคมี
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ชีววิทยา CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ชีววิทยา
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย พุทธศาสนา CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย พุทธศาสนา
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ภาษาต่างประเทศ CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ภาษาต่างประเทศ
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ฟิสกส์ CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ฟิสกส์
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ภาษาไทย CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย ภาษาไทย
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย คณิตศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย คณิตศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย การงานอาชีพ CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย การงานอาชีพ
   CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย สังคมศึกษา CD-ROM แผนการสอน หลักสูตรเก่า ม.ปลาย สังคมศึกษา
   CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรเก่า ม.ปลาย ศิลปะ CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรเก่า ม.ปลาย ศิลปะ
   CD-ROM ผลงานทางวิชาการ CD-ROM ผลงานทางวิชาการ
   แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (63)
   เสริมทักษะวิชาการ เสริมทักษะวิชาการ
   เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ (8)
   ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา

แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ (125)
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น
   แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

  หมวดสินค้า ->CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง ->แนวข้อสอบบรรจุหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ->แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ดูรูปขนาดใหญ่
รหัสสินค้า : 00780
อายุการใช้งาน : สินค้าใหม่
ราคา : 399 บาท

รายละเอียด :
1. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันข้อใดมากที่สุด

ก. ช่วยให้ผู้สอนสะดวกสบาย ข. ช่วยให้บทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น

ค. ช่วยลดเวลาสอนของครูให้น้อยลง ง. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. การเขียนแผนการสอนที่เหมาะสมที่สุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไร

ก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหากิจกรรม

ข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม

ค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจกรรม

ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมเนื้อหา

3. ข้อความใดเป็นความหมายการประเมินผล

ก. สมควร อายุ 29 ปี ข. สมชาย อยากเรียนวิศวะ

ค. สมหวัง สูง 160 เซนติเมตร ง. สมเกียรติ สอบได้ 80 คะแนน

4. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษาที่สำคัญที่สุด

ก. ตัดสินได้-ตก ข. ปรับปรุงการวัดผล

ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

5. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุ่งหมายที่เป็นอย่างไร

ก. ระบุว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง ข. ระบุว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ค. ระบุว่านักเรียนจะมีเจตคติที่มีต่อวิชาที่สอน ง. ระบุพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ของนักเรียน

6. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

ก. บวกลบเลขคู่และเลขคี่ได้ ข. อธิบายได้ว่าเลขคู่และเลขคี่ต่างกันอย่างไร

ค. ทำแบบฝึกหัดว่าด้วยเรื่องเลขคู่และเลขคี่ได้ ง. เข้าใจในความแตกต่างของเลขคู่และเลขคี่

7. เอด การ์ เดล จัดเอาประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดไว้ตรงฐานของกรวย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น ประสบการณ์ที่เป็นอย่างไร

ก. เป็นนามธรรมมากที่สุด ข. จัดได้ง่ายที่สุด

ค. เป็นจริงมากที่สุด ง. ทำให้เสียเวลาในเรียนน้อยที่สุด

8. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นเป็นอย่างไร

ก. มีความสวยงาม ข. เคลื่อนไหวได้

ค. ผู้เรียนเคยพบเห็นมาแล้ว ง. มีความหมายต่อผู้เรียน

9. ข้อใดเป็นการสอนที่ไม่ค่อยเหมาะสม

ก. สอนโดยวิธีแนะให้เด็กรู้จักตนเอง ข. ให้เด็กมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม

ค. จัดกิจกรรมให้ทุกคนทำเหมือนกัน ง. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก

10. การสอนที่ดีคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ

ก. วัย ข. เพศ

ค. สิ่งแวดล้อม ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

11. การมีหลักและวิธีสอนที่ดีให้ประโยชน์ในเรื่องใด

ก. นักเรียนสนใจเรียน ข. ประหยัดเวลาในการสอน

ค. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม ง. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

12. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดบรรยากาศในห้องเรียน

ก. ความสวยงาม ข. ส่งเสริมการเรียนรู้

ค. มีลักษณะคล้ายบ้านของตน ง. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

13. หลักการสำคัญที่สุดในการจัดห้องเรียนคืออะไร

ก. ความสะอาด ข. ประโยชน์ใช้สอย

ค. ความเป็นระเบียบ ง. การพักผ่อนหย่อนใจ

14. บรรยากาศในห้องเรียนหมายถึงอะไร

ก. การจัดตกแต่งห้องเรียน ข. กิจกรรมการเรียนการสอน

ค. สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นรอบตัวเด็ก ง. สิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียน

15. ศูนย์ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาประเภทใด

ก. การศึกษาพิเศษ ข. การศึกษาส่งเคราะห์

ค. การศึกษานอกโรงเรียน ง. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา

16. พลศึกษาควรใช้การวัดผลวิธีใดบ้าง

ก. สังเกต ข. การปฏิบัติ

ค. แบบทดสอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยการประเมินผลเน้นด้านใด

ก. ความรู้ ข. ความคิด

ค. การปฏิบัติ ง. ทดสอบภาคปลายภาค

18. กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพจะประเมินผลการปฏิบัติได้ดีที่สุดจากอะไร

ก. ตรวจผลงาน ข. ตรวจแบบฝึกหัด

ค. ตรวจข้อทดสอบ ง. สัมภาษณ์

19. ในการจัดลำดับประสบการณ์ของเอดการ์เดลยึดถือหลักในข้อใด

ก. ลักษณะโครงสร้างของสื่อ

ข. ลักษณะความมุ่งหมายของการสอน

ค. ความต่อเนื่องระหว่างประสบการณ์จริงกับนามธรรม

ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

20. ถ้าท่านสอนเด็กท่านจะใช้สื่อการสอนเพื่อเหตุผลในข้อใด

ก. ทำให้คุณภาพของการเรียนรู้ดีขึ้น ข. ทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น

ค. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ง. ทำให้สอนสบายขึ้น

21. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด

ก. วัตถุของจริง ข. วัตถุจำลอง

ค. ของตัวอย่าง ง. ของเลียนแบบ

22. คอร์สแวร์ หมายถึงข้อใด

ก. เครือข่ายการศึกษา ข. วิธีสอน

ค. หลักสูตรพัฒนาครู ง. สื่อการเรียนการสอน.

23. การสอนเด็กเป็นรายบุคคลจะใช้ได้ดีเมื่อใด

ก. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ข. นักเรียนในชั้นอ่อนมาก

ค. ครูมีเวลามากพอที่จะทำ ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ

24. การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกควรเริ่มอย่างไร

ก. ของจริง ภาพ สัญลักษณ์ ข. ภาพ สัญลักษณ์ ของจริง

ค. สัญลักษณ์ ภาพ ของจริง ง. ของจริง สัญลักษณ์ ภาพ

25. การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่ออะไร

ก. เพื่อให้สามารถใช้พจนานุกรมได้

ข. เพื่อให้เข้าใจความหมายและสามารถใช้คำศัพท์ได้

ค. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา

ง. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

26. แบบทดสอบสัมฤทธิผล ( Achievement test ) ที่สำรวจพื้นฐานของความรู้โดยทั่วไปคือข้อใด

ก. Mastery test ข. Survey test

ค. Diagnostic test ง. Basic test

27. การประเมินผลการเรียนมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การทดสอบความรู้ของนักเรียน ข. การวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ค. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ง. การพิจารณาให้ระดับผลการเรียน

28. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือข้อใด

ก. ตัดสินผลการเรียน ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน

ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

29. ข้อใดเป็นการประเมินผลย่อยระหว่างภาคเรียน

ก. Formal Evaluation ข. Informal Evaluation

ค. Formative Evaluation ง. Summative Evaluation

30. การประเมินผลระหว่างภาคเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ก. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ข. ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน

ค. ตัดสินผลการเรียน ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน

31. วิธีการที่จะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้วิธีการวัดหลาย ๆ วิธี ข. ใช้เครื่องมือวัดหลายรูปแบบ

ค. กำหนดจุดประสงค์/เนื้อหาให้ชัดเจน ง. วิเคราะห์จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัด

32. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการจัดระเบียบข้อสอบ

ก. เริ่มต้นด้วยข้อง่ายก่อนสอบ

ข. เด็กเล็กควรให้ทำในตัวข้อสอบ

ค. คำชี้แจงให้ชัดเจนถ้ามีตัวอย่างแสดงวิธีตอบด้วยก็ดี

ง. ฉบับเดียวกันควรมีข้อสอบหลายๆ แบบจะได้วัดได้ตรงเนื้อหา

33. ตัวเลือกแบบปลายเปิดเหมาะสำหรับวิชาใดมากที่สุด

ก. วิทยาศาสตร์ ข. ภาษาไทย

ค. คณิตศาสตร์ ง. ภาษาอังกฤษ

34. ข้อใดเป็นตัวเลือกปลายปิด

ก. ไม่มีข้อใดถูก ข. ผิดทุกข้อ

ค. ถูกทุกข้อ ง. ง. ถูกข้อ ก. ข.

35. เด็กที่ทำข้อสอบภาคปฏิบัติได้คะแนนดีแล้วก็สามารถปฏิบัติเรื่องนั้นได้จริงๆ แสดงว่าข้อสอบนั้น มีคุณภาพอย่างไร

ก. เที่ยงตรงตามเนื้อหา ข. เที่ยงตรงตามโครงสร้าง

ค. เที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ง. เที่ยงตรงตามสภาพ

36. ถ้านักเรียนในห้องของท่านมีพฤติกรรมผิดปกติควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. สอนซ่อมเสริม ข. ศึกษาสาเหตุ

ค. ส่งครูแนะแนว ง. ส่งครูผู้ปกครอง

37. ข้อใดจัดเป็นการเสริมแรง

ก. อนุญาตให้ลาป่วย ข. กำหนดงานให้ทำ

ค. แจ้งผลการเรียนให้ทราบ ง. ให้ออกรายงานหน้าชั้น

38. เด็กเขียนหนังสือกลับหัวน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ก. วุฒิภาวะ ข. อารมณ์

ค. ทัศนคติ ง. การรับรู้

39. เราควรให้ทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Fueud)ในเรื่องใดมากที่สุด

ก. การเลี้ยงดูบุตร ข. การเรียนการสอน

ค. การจัดกิจกรรม ง. การสอนซ่อมเสริม

40. คำกล่าวที่ว่า “ทำแบบฝึกหัดมากๆ จะเกิดการเรียนรู้” ตรงกับทฤษฎีของใคร

ก. เลวีน ข. ฟรอยด์

ค. สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

41. ครูให้เด็กปั้นดินน้ำมันก่อนที่จะฝึกเขียนน่าจะตรงกับหลักในข้อใด

ก. การฝึกหัด ข. การทำซ้ำ

ค. การเสริมแรง ง. การถ่านโยงการเรียนรู้

42. หลักการสำคัญการสร้างบทเรียนสำเร็จข้อใด

ก. การทดสอบก่อนสอน ข. การแบ่งเนื้อหาเป็นตอน ๆ

ค. การเสริมแรง ง. การเฉลยคำตอบ

43. สื่อประเภทใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริยธรรมคือคุณธรรม สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา

ก. เกมและเพลง ข. เกมการศึกษา

ค. นิทาน ง. รูปภาพ

44. เรานำควรรู้เรื่องความสนใจ (Interest) ไปใช้ในเรื่องใด

ก. การจัดครูเข้าสอน ข. การทำโครงการสอน

ค. การจัดตารางสอน ง. การกำหนดคาบเวลาสอน

45. เพราะเหตุใดการใช้สื่อการสอนจึงต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน

ก. จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน

ข. สื่อการสอนถูกกำหนดโดยจุดประสงค์การเรียนรู้

ค. เนื้อหาบทเรียนกำหนดการใช้สื่อการสอนไว้แล้ว

ง. สื่อการสอนจะต้องใช้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

46. เพราะเหตุใดการใช้สื่อการสอนภาษาไทยจึงต้องใช้ในลักษณะบูรณาการ

ก. ต้องใช้สื่อการสอนในการสอนฟังพูดและอ่าน

ข. สื่อการสอนภาษาไทยมีหลายลักษณะ

ค. ต้องใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ในชีวิตประจำวัน

ง. สามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา

47. สื่อการสอนใดเหมาะสมกับการสอนเรื่องการป้องกันการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ มากที่สุด
ก. ภาพบุคคลที่ทำลายประเทศชาติ ข. ข่ายผู้ก่อการร้ายเผาโรงเรียน
ค. ภาคคณะรัฐมนตรี ง. เพลงปลุกใจให้รักชาติ

48. วิธีการในข้อใดสามารถพัฒนาทักษะด้านความคิดทางคณิตศาสตร์ได้ผลดีที่สุด

. การทำตามตัวอย่าง ข. การท่องสูตรคูณให้แม่นยำ

ค. การฝึกสังเกต ง. การฟังคำอธิบาย

49. สื่อการสอนใดเหมาะสำหรับการสอนเรื่อง“ประเทศเพื่อนบ้าน”

ก. แผนที่ ข. สไลด์

ค. รูปภาพ ง. จัดป้ายนิทรรศการ

50. วิธีจัดป้ายนิเทศให้ได้ผลดีนั้นควรทำอย่างไร

ก. ครูเป็นผู้จัดเอง ข. มอบหมายให้นักเรียนจัดเอง

ค. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำ ง. นักเรียนเป็นผู้ทำตามที่ครูกำหนด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ 25% เป็นราชการครูผู้ช่วยใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875


(update 16/01/2013)

หยิบใส่รถเข็น  ผู้ชม 3885ส่งอีเมล์ถึงร้านค้า คลิกที่นี่

 
สินค้าแนะนำ

หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ป.6
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.Call Center
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส.
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล
ดูรูปขนาดใหญ่
 
ชุดติว VCD + MP3 + หนังสือท้องถิ่น 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบธนาคารกสิกรไทย
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย
ดูรูปขนาดใหญ่
 
หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ป.5
ดูรูปขนาดใหญ่
 
หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ป.4
ดูรูปขนาดใหญ่
 
หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ป.3
ดูรูปขนาดใหญ่
 
หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ป.2
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส.
ดูรูปขนาดใหญ่
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น
ดูรูปขนาดใหญ่